Thông tin thêm về hệ thống xuất bản, Nền tảng và quy trình làm việc của OJS/PKP.

Tạp chí này sử dụng Open Journal Systems 3.2.1.4, đây là phần mềm quản lý và xuất bản tạp chí nguồn mở được phát triển, hỗ trợ và phân phối miễn phí bởi Public Knowledge Project theo Giấy phép Công cộng GNU.

Quy trình xuất bản và biên tập của OJS