Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email mà các tác giả cung cấp cho Tạp chí Kinh tế và Phát triển sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên nào khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.