Ban biên tập

Lê Quốc Hội 
Tổng biên tập 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Trần Mạnh Dũng 
Phó Tổng biên tập 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Đỗ Đức Bình 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Anthony Charles 
Đại học Saint Mary's, Canada
 
Yea-Mow Chen 
Đại học Sanfrancisco State, Hoa Kỳ 
 
Đỗ Kim Chung 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
 
Phạm Hồng Chương 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Lê Văn Cường
Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Pháp 
 
Nguyễn Việt Cường 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Tyrone Carlin 
Southern Cross University, Úc 
 
Nguyễn Quang Dong 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Trần Thọ Đạt 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Nguyễn Văn Đính 
Đại học Hà Tĩnh 
 
Jacky Hong 
Đại học Macau, Đài Loan 
 
Nguyễn Đình Hương 
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 
 
Vijay Kannan 
Đại học Utah State, Hoa Kỳ 
 
Nguyễn Bách Khoa 
Đại học Thương mại 
 
Đặng Thị Loan 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Dương Thị Bình Minh 
Đại học Kinh tế TP.HCM 
 
Nguyễn Văn Nam 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Kenichi Ohno 
Viện nghiên cứu chính sách Nhật Bản 
 
Richard Pomfret 
Đại học Adelaide, Úc 
 
Lương Xuân Quỳ 
Hội khoa học kinh tế Việt Nam 
 
James Riedel 
Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ 
 
Peter Secord 
Đại học Saint Mary's, Canada 
 
Clifford Shultz 
Đại học Loyola Chicago, Hoa Kỳ 
 
Trương Bá Thanh 
Đại học Đà Nẵng 
 
Trần Đình Thiên 
Viện kinh tế Việt Nam 
 
Phạm Quang Trung 
Học viện Quản lý Giáo dục 
 
Nguyễn Kế Tuấn 
Đại học Kinh tế Quốc dân