Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • File toàn văn bài viết sắp gửi không chứa bất kỳ thông tin danh tính nào của các tác giả
  • Bài viết này gửi đăng trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển bản tiếng Việt (ISSN 1859-0012)
  • Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang được xem xét bởi tạp chí khác.
  • File toàn văn bài báo được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, font Times New Roman cỡ 12; khoảng cách dòng 1.3; khổ A4.
  • Bài viết dài không quá 7.000 chữ (words), bao gồm cả cả bảng biểu, phụ lục
  • File toàn văn bài báo tải lên hệ thống được đặt tên không dấu và không quá 127 ký tự (chars)
  • Tất cả các hình minh họa và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.
  • Bản thảo tuân thủ các quy định được nêu trong Quy định gửi bài tại: https://bit.ly/3j2R2jB
  • Bản thảo sẽ bị từ chối nếu hệ thống phát hiện các khai báo trên không chính xác

Hướng dẫn tác giả

Tác giả trước khi gửi bài vui lòng đọc kỹ Quy định gửi bài. Việc gửi bản thảo không tuân thủ quy định của Tạp chí có thể dẫn đến quyết định từ chối bản thảo, cũng như việc vĩnh viễn không xem xét lại bài viết từ Ban Biên tập Tạp chí.

Articles

Section default policy

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email mà các tác giả cung cấp cho Tạp chí Kinh tế và Phát triển sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên nào khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.